El nostre equip

Coordinadora:
• Montserrat Fraguas, Psicòloga

Psicòlogues:
• Cristina Barrera
• Àngels Valdivia
• Eva Villena

Logopedes:
• Afrika Gonzàlez
• Mireia Brun
• Elionor Pujol

Orientació Vocacional:
• Antonia Roa

Psiquiatra:
• Ramon Planet

Tècniques de relaxació i Massatges:
• Francesc Mir
• Kostia Vynnyk

Administratives:
• Cristina Redon
• Gema López

Ens ocupem de forma integral de les dificultats de l’aprenentatge i dels trastorns de conducta:

• Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
• Dislèxia.
• Problemes de parla.
• Trastorn específic del llenguatge.
• Trastorn de l’ Espectre Autista, Asperger.
• Retard mental.
• Escola de pares.
• Dificultats pròpies de l’adopció o acolliment d’infants.